Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

​Telefon: 86 98 87 77

Døgnservice: 20 20 86 40

Oktober 2020

- Personalekøb: Husk at bestille på jeres mobilnr. Vi har haft et par sager, hvor det er købt til bilen.

- Afspadsering: Det fremgår nu på jeres lønseddel hvor mange overtimer I har til at stå til udbetaling/afspadsering. Husk selv at omregne. Ved spørgsmål kan Karin kontaktes.

- Feriepenge: Udbetales fremadrettet med lønnen og ikke som en bankoverførsel som det har været hidtil.

- Ordrestyring: 19/11: Undervisning i ordrestyring – Tidspunktet på dagen kommer til at fremgå I jeres kalender.

23/11 Vi går live. Det betyder at fra den dag arbejder vi alle i Ordrestyring.

HUSK at aflevere alle de arbejdskort der kan faktureres, så vi har så mange sager afsluttet som muligt inden vi overgår til Ordrestyring.

Har du en telefon som ikke fungerer, ødelagt skærm eller andet, så henvend dig til Mathilde, så får du udleveret en ny.

Husk at få installeret Ordrestyring inden den 19/11-20 – henvend dig ved Henrik.

- Marius Kjær er på skole fra den 24/8 2020 til og med den 18. december 2020

- David Økjær er på skole fra den 10. august 2020 til og med den 13. januar 2021

Juni 2020

- Tusind tak for et par hyggelige timer til sommerhygge / personalemøde. Det er fra firmaets side forventeligt at man deltager i de indkaldte arrangementer, så det var rigtig dejligt at der var så stort fremmøde. Grundet personalemøde, er der heller ikke mange informationer i LOKUMMET denne gang😊

- Thomas Bonde har officiel sidste dag den 31. juli, men grundet sommerferie holder Thomas her fredag den 17. juli. Der vil være en øl/sodavand på værkstedet fredag den 17. juli, så dem der har mulighed for det, kan ønske Thomas god vind fremover.

- Ønsker man at få sine faktura vedr. personalekøb på sin arbejdsmail eller privatmail, skal man blot sige det til Karin. Så bliver det ændret😊

- Tilbage i marts/april bestilte vi vådservietter, så vi her i coronatiden kan spritte håndtag osv. af ved kunderne. Vi troede aldrig vi fik dem, da der var leveringsproblemer. De er nu landet ved os, så man er meget velkommen til at hente en bøtte med vådservietter. Bedre sent end aldrig😊

- VVS-installatør Flemming Sørensen A/S kunne den 1. juli 2020 fejre 45-års jubilæum

- Christian Malmqvist er pt på skole ind til den 3/7-20

- Morten er pt. Sygemeldt efter veloverstået operation med ryggen. Morten vender retur i august med en gradvis opstart.

RIGTIG GOD SOMMER TIL ALLE OG TAK FOR DET FØRSTE HALVE ÅR AF 2020.

PAS PÅ JER SELV OG HINANDEN I DENNE CORONATID.

Maj 2020

- Den 3. august 2020 starter Christian Dokkedal som lærling her ved os. Christian er pt på grundforløb 2 på Århus Tech. Planen er at Christian skal køre med Claus Kristensen den første tid.

- Vi vil gerne slå et kraftigt slag for vores intranet. Er man i tvivl om hvordan man logger ind, så kontakt Karin. Af informationer man kan finde på intranettet, kan der nævnes:

o Nyttig information når man f.eks. har vagt. Der er oplysninger om adgang til de forskellige ejendomme vi passer, tlf. nr på viceværter osv.

o Der er koder til genbrugspladserne, så man kan få afleveret sit affald fra kunderne.

o LOKUMMET bliver også lagt derind hver måned.

o Information om den nye ferielov

o Har man forslag til hvad der også kunne være på intranettet, er man meget velkommen til at henvende sig til Karin. Der kan sagtens være flere informationer derinde. Alle forslag er velkomne.

Det er ærgerligt, at intranettet ikke bliver anvendt mere end det gør. Der er blevet brugt tid og penge på at få det op og køre.

- Vi har været i udbud ved Codan og der er indgået aftale om at vi fortsætter samarbejdet 😊 Aftalen løber i 3 år, hvor der kommer ny udbudsrunde. Det er super dejligt, at vi fortsat skal arbejde sammen med Codan.

- Når vi monterer nye bademøbler ved vores kunder, vil vi gerne bede jer om, at man lader montagevejledning og rengøringsvejledning blive ved kunden. De følger med bademøblet. Derved har kunden haft muligheden for at læse dem og ikke være i tvivl om hvordan møblet skal rengøres. Vi har haft et par eksempler med reklamation efter fejlmontering/manglende info om rengøring.

- Opfordring til når man passer vagten: Kommer du ud på en sag, hvor der er mulighed for reklamation/garanti/regres skal man huske at tage billeder og evt. tage de defekte materialer med hjem.

- Som beskrevet i punktet om vores intranet, kan man finde information om den nye ferielov på vores intranet. Skulle der være yderlige spørgsmål, er man altid velkommen til at kontakte Karin.

- Christian Malmqvist er pt på skole ind til den 3/7-20

- Tobias og Simon er i gang med deres sidste skoleophold, hvor de skal lave svendeprøve. De er på skole ind til den 18/6-20

- Morten er pt. Sygemeldt efter veloverstået operation med ryggen. Han forventer at vende retur sidst i juni.

April 2020

- Dagen efter Kristi Himmelfartsdag, fredag den 22. maj har firmaet lukket.

Grundlovsdag den 5/6 er ligeledes en lukkedag

Husk at give Karin besked, hvis der skal udbetales noget fra din fritvalgskonto vedr. de to ovenstående datoer. Hver obs på at der også er 2 pinsedag den 1. juni.

- Vi ved at der er en del af jer, som er frustreret over at der ofte mangler sagsnr. I Webtid. Vi har af flere omgange snakket med udbyder af programmet, men de supportere ikke mere på vores system, så vi kan desværre ikke løse det. Vi forventer at vi i 2020 skal i gang med et nyt IT-system, så det vil løse udfordringen. Ind til da må vi holde ud.

- Pr. 1. marts er fritvalgssatsen ændret i henhold til ny overenskomst. Der vil derfor på næste lønseddel være en regulering af fritvalgsopsparingen fra perioden

1. marts til 8. april. Ændringen vil fremgå på en særskilt linje på lønsedlen.

- Det er rigtig dejligt, at vi fortsat har meget at lave her i firmaet, trods Corona situationen i Danmark. Der er mange brancher der lider, men her ved Flemming Sørensen VVS er vi dybt taknemmelige for, at vi fortsat har alle mand i arbejde og ikke har været nødsaget til at benytte os af statens hjælpepakker. Vi er kommet godt igennem de (forhåbentlig) værste måneder i Corona tiden. Der er ingen tvivl om, at vi har været privilegeret i denne krisesituation som Danmark pt er i. Endnu engang mange tak til jer alle for jeres humør, forståelse og indsats i denne tid .

- Vi er pt i en ny udbudsrunde ved Codan. Kontrakten ved dem løber i 3 år og så skal man ud i en ny udbudsrunde. Vi håber bestemt på at samarbejdet med Codan fortsætter. Vi afventer pt svar fra Codan.

- Tobias og Simon er i gang med deres sidste skoleophold, hvor de skal lave svendeprøve. De er på skole ind til den 18/6.

Marts 2020

- I disse Coronatider er der ikke så meget at berette. Tusind tak for jeres forståelse og hjælpsomhed i denne tid.

- Vi vil gerne takke alle jer som var med på skituren – det var en rigtig god tur. Dejligt I nåede hjem inden Coronasituationen lukket Europa ned:-/ Vi vil også gerne takke jer der blev hjemme og sørget for at vi kunne servicere vores kunder på bedste vis😊

- Grundet påske og Corona skal man HUSKE at aflevere sin ugeseddel for uge 15

SENEST onsdag den 8/4 – dette er for at Karin kan lave løn.

- Alle der har meldt ind med deres sommerferieønsker, har fået dem godkendt.

- Tobias og Simon er i gang med deres sidste skoleophold, hvor de skal lave svendeprøve. De modtager pt. Fjernundervisning hjemmefra og håber de snart kan komme fysisk ind på skolen igen. De er på skole ind til den 18/6.

- Christian er også på skole – det er han ind til den 19/6. Christian modtager ligeledes fjernundervisning hjemmefra.

Februar 2020

- Fra 1. januar 2020 er det lavet om, så lastbiler, busser og køretøjer med påhæng må køre 80 km/t på landevej.

- Sundhedsforsikring: Der er fremsendt oversigt til os i E-Boks. Hvis ikke I har modtaget det endnu, så gør I nok snart. Det er Tryg der har sendt det ud. Jeg har fundet ud af, at der er kommet en tilføjelse til vores aftale. Udvidet fysiske Vedligeholdelsesbehandlinger hos fysioterapeut eller kiropraktor- behandling Op til 12 behandlinger pr. år.

Det gælder kun ved slidgigt, led gigt eller Fibromyalgi (led sygdom) – der kan man få vedligeholdelsesbehandling. Mathilde har talt med vores assurandør, da vi var i tvivl om hvem der kunne få denne behandling. Vi har nævnt for ham, at det var en god ide at gøre opmærksom på hvilke sygdomme det er gældende for.

- Vi er den 3. marts startet på at lave ny varmeinstallation i Gabotherm paneler på et lægehus i Ikast. Anders og Simon skal gå på dette projekt i de kommende 3 uger. Det er Thomas Bonde som er overmontør på dette projekt.

- Vi har i sidste uge og denne uge praktikanter fra 8-klasse / H-H Skolen i Hinnerup. Både i sidste uge og i denne uge, har praktikanterne kørt med Kasper. I denne uge hedder praktikanten Jakob.

- Husk at tjekke mail – der er sendt ny skrotplan for 2020 ud til os alle.

- Til jer der skal på skitur med KLUB40 – I ønskes en rigtig god tur. God arbejdsuge til dem der er tilbage.

Januar 2020

- Tak fordi I var så mange der var med til at fejre Henning den 24. januar – det var en rigtig god aften.

- Sommerferieønsker bedes meldes ind til Mathilde SENEST DEN 1. MARTS 2020

- OBS på at Brdr. Dahl er begyndt at tage gebyr på 139,- kr. når man ringer ind og bestiller varer for under 1.500, - kr. Undgå det i det omfang det er muligt. Bestil via nettet eller når I alligevel er i en af butikkerne.

- HUSK trivselsdag torsdag den 27. februar 2020 fra kl. 8.00-12.00 Der er mødepligt.

December 2019

VI VIL GERNE ØNSKE JER ALLE ET RIGTIG GODT NYTÅR OG TUSIND TAK FOR 2019.

- Det er MEGET VIGTIGT, at I får sagsnr OG adresse på når I bestiller varer ved grossisterne. Hvis I bestiller det på 90190 kommer alle varer købt på 90190 den pågældende dag, på én samlet faktura, og så kan vi ikke få materialerne ind på de pågældende sager som man har købt materialer til. I SKAL have det korrekte sagsnr.

- David er som bekendt startet i lærer her ved os pr. 1. januar 2020. David får mobil nr.: 30347492 / lokalnr: 204 og davids mail er: doe@flemming-vvs.dk

- I har alle her i firmaet modtaget et spørgeskema i form af en GAIS-undersøgelse. Heldigvis kom der rigtig mange besvarelser retur. Det er super dejligt når I bakker op omkring det. Besvarelserne er nu registreret og det er der kommet et resultat ud af.

Generelt er resultaterne af undersøgelsen MEGET positive, hvilket vi er meget glade over😊 Der er et par enkelte områder som vi vil arbejde med. Der afholdes derfor en formiddag, hvor vi vil arbejde med de emner der trænger til en kærlig hånd😊 

Dagen bliver torsdag den 27. februar 2020 fra kl. 8.00-12.00 stedet kommer vi med senere. Det bliver en formiddag a la den vi havde sidst, men med fokus på de specifikke emner som der skal arbejdes med. Der er mødepligt ligesom sidst. Efter kl. 12.00 er der almindelig arbejdsdag.

- Invitation vedr. Hennings jubilæum er sendt ud til jer den 2/1-2019😊

- Har man input til intra er man mere end velkommen til at kontakte Karin, så sørge hun for at ligge det ind. Husk at kigge på intra, da der er nyttig viden til jeres dagligdag.

- LK på skole fra den 12/8-19 til og med den 17/1-2020

November 2019

- HUSK Hennings 25-års jubilæum fredag den 6. december kl. 12.00-16.00 her på værkstedet

- HUSK julehygge på værkstedet tirsdag den 17. december 2019 kl. 15.00

- David som har været i praktik ved os siden den 23. september 2019, starter i lærer her ved os den 1. januar 2020. Det er super dejligt at David vil fortsætte som lærling her ved os, det ser vi frem til😊

- Lønnen for uge 50 og 51 bliver udbetalt mandag den 23. december 2019. Det vil sige, at jeres timer skal afleveres senest torsdag den 19. december kl. 08.00. Det betyder at man får løn for normaltimer torsdag og fredag i uge 51. Har man flere eller færre timer vil det blive reguleret ved næste lønudbetaling, som er i uge 2.

- Vi er blevet kontaktet af Morten fra Hinnerup Fjernvarme. Han vil gerne at når vi kommer rundt i boliger, specielt i Søften-området, tjekker om måleren er monteret direkte i stikket. Er den ikke det, skal vi kontakte Hinnerup Fjernvarme, så vil de komme ud og lave det om. Har de ikke tid, vil de bede os om det, på deres regning.

Der er ingen ekstra udgifter for kunden, men det kunne være godt ekstra arbejde for vores vedkommende.

- Man kan benytte genbrugsplaser i Østjylland via en sms-tjeneste. Så betaler man hver gang man anvender genbrugspladsen.

Koderne til genbrugspladserne i Østjylland fremgår på vores intranet. Det er nemt / hurtigt. Fordelen ved dette, er også at udgiften kommer på de enkelte sager, da Karin bo

- Vi opfordrer fortsat til billeder vi kan bruge på Facebook😊 Gerne før og efter billeder af det arbejde der skal udføres. Mail billederne til vores Facebookansvarlig: Karin

- LK på skole fra den 12/8-19 til og med den 17/1-2020

Oktober 2019

- På vores trivselsdag (Mental sundhedsdag den 10. oktober) talte Ole og Michael om en GAIS-undersøgelse. Den er de ved at være klar med, så den bliver sendt til jer på mail inden længe.

o Det er vigtigt, at I alle tager jer tid til at svare.

o Når man svarer skal man forholde sig til virksomheden generelt og ikke nye, enkeltstående episoder.

o HUSK det er 100% anonymt

- Har man behov for at snakke med den kollega som har vagten, kan man ringe lokalnr: 510, så får man fat i vedkommende der passer vagten.

- Vi opfordrer fortsat til billeder vi kan bruge på Facebook😊 

Mail billederne til vores Facebookansvarlig: Karin

- LK på skole fra den 12/8-19 til og med den 17/1-2020

September 2019

- Velkommen til Ulrik Hansen, som er startet her ved os. Ulrik startet den 1. oktober 2019.

Ulrik har fået tlf: 20566215 / lokalnr: 217 Mail: uk@flemming-vvs.dk

Ulrik skal hovedsageligt køre service ved Kristoffer.

- Efter ønsker fra nogle af jer ude i marken har vi indkøbt halsedisser. Henvend dig ved KS, NS eller MS hvis du ønsker en.

- Vi opfordrer fortsat til at man sørger for oprydning af skrot i den måned man har ansvaret for dette. Det er I vores alles interesse, at det bliver sorteret. Det har haltet en del den seneste tid.

- Vores tilbud på levering af montering af IFÖ Sign toilet er hævet til 3.995,- kr. INKL MOMS. Ønsker man med softclose sæde er prisen steget til 4.149,- kr. INKL MOMS. Priserne er rettet på vores hjemmeside.

- Vi opfordrer fortsat til billeder vi kan bruge på Facebook😊 

Mail billederne til vores Facebookansvarlig: Karin

- SN er på skole fra den 5/8 til og med den 11/10 – 2019

- TW er på skole fra den 5/8 til og med den 11/10-2019

- CM er på skole fra den 5/8 til og med den 11/10-2019

- LK på skole fra den 12/8-19 til og med den 17/1-2020

August 2019

Vi håber I alle har haft en dejlig sommer og nydt det

- Velkommen til Marius, som er startet som lærling her ved os. 

Marius startet den 5. august 2019. Marius har fået tlf. 30551578 / lokalnr 243 Mail: mk@flemming-vvs.dk

- Velkommen til David, som skal være i praktik her ved os i 4 uger i alt. David startet i sidste uge.

- Afspadseringstimer på lønsedlen. I referatet til personalemødet i juni 2019 skrev vi ud, at det vil fremgå fra september på jeres lønsedler. Det er vi nød til at fremrykke, da mange af jer fortsat har mange afspadseringstimer fra den gamle ordning, som ikke er nedbragt.

- Vedhæftet er oversigt over den nye ferielov (er sendt til jer tidligere)

Ham man konkrete spørgsmål til ens ferie, er man velkommen til at kontakte Mathilde eller Karin.

- Vi opfordrer fortsat til billeder vi kan bruge på Facebook😊 Mail billederne til vores Facebookansvarlig: Karin

- SN er på skole fra den 5/8 til og med den 11/10 – 2019

- TW er på skole fra den 5/8 til og med den 11/10-2019

- CM er på skole fra den 5/8 til og med den 11/10-2019

- LK på skole fra den 12/8-19 til og med den 17/1-2020​

Guide om ferielov

Hvad siger vores kunder?

"​Super service :)"

Karin Annette Kildahl Øvlisen

"​Kan klart anbefales"

Sophie Elskjær

"De kan deres kram"

Ole Kirstein Mikkelsen

"​Tak for flot arbejde, service og jeres måde at være på! Vi ringer igen snart"

Martin Frænde

Flemming Sørensen A/S​ - VVS-installatør i Hinnerup

Kontakt​

​​VVS-Installatør Flemming Sørensen A/S

Navervej 24

8382 Hinnerup

Tlf.: 86 98 87 77

Døgnservice: 20 20 86 40

E-mail: vvs@flemming-vvs.dk

CVR: 25803477

Tilbud