Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

​Telefon: 86 98 87 77

Døgnservice: 20 20 86 40

PERSONALEFORHOLD

Husk ved ansættelse

  • at aflevere en kopi af svendebrev samt relevante kursusbeviser til Karin
  • at oplyse nærmeste pårørende til Karin til brug ved krisehåndtering
  • at der den første 1-2 uge vil møde en overmontør op på forskellige arbejdssteder for at sikre dig en god opstart.

Arbejdstiden er fra 7.30 – 16.00 mandag til torsdag og 7.30 – 12.30 fredag, med mindre andet er aftalt. Det er ikke acceptabelt, at man tager hjem klokken 15.15-15.30 og så ikke holder pauser. Formiddagspausen (som betales af firmaet) er af 5-10 minutters varighed og skal afholdes på et naturligt tidspunkt i forhold til arbejdet. Mandag til torsdag er med en halv times pause til middag, der betales af medarbejderen selv. Fredag er uden en halv times pause til middag.

Vagtordning: Firmaet kører døgnvagt. Man er forpligtet til at være med i denne ordning. Man har vagt en uge af gangen fra mandag til mandag. Vagttillægget udgør pt 3600 kr. / uge (400 kr. for hverdage / 800 kr. pr lørdag, søndag og helligdage)

Ved hvert vagtudkald udfyldes en vagtudkaldsrapport – udleveres af Karin.

Bemærk at vi har vagtudkald for Deas, som benytter Bekey systemet. Du kan kontakte Mathilde for at få adgang hertil. (vedhæftet oversigt over hvor det benyttes).

Har du brug for nøgler til vagtudkald ved de boligforeninger vi kører for, kan du kontakte Kristoffer, som også er back-up for vagten.

Der er frihed til videreuddannelse efter aftale. Du kan holde dig orienteret om udbudte kurser på bl.a. http://www.aleu.dk/kalender

Arbejdstøj købes ved Stark, Århus Mørtel Co., Århus – to sæt om året. Eventuelt behov for mere kan aftales med kontoret. Vinterjakker og sikkerhedssko efter aftale. T-shirt og Sweatshirt udleveres på kontoret efter aftale.

Personaleforening

Personalet har en personaleforening kaldet ”KLUB 40”, hvor man hver 14. dag bliver trukket for kr. 100 for svende og kr. 50 for lærlinge. Formænd er én eller flere af VVS-montørerne.

Kassens indhold bliver brugt til gaver i forbindelse med bryllup, sølvbryllup, fødsel, runde fødselsdage m.m. og til evt. skiture, bowling og andre fælles gøremål.

Har du en god idé til et KLUB40 arrangement, kan du henvende dig til formanden.

Personalegoder

Der er fri kaffe og the i frokoststuen. Vi får leveret frisk frugt 2 gange om ugen som står til fri afbenyttelse. Hvert år tilbydes Hepatitis samt Influenza vaccination i efteråret.

Man er velkommen til at benytte værkstedet efter arbejdstid (til info er værkstedet videoovervåget).

Der tegnes sundhedsforsikring gennem TRYG.

Man er pligtig til at anvende nedenstående sikkerhedsforanstaltninger ved arbejder hvor de fordres:

Slibebriller, høreværn, sikkerhedsfodtøj, hjelm, handsker, maske og udsugning.

LØNFORHOLD.

Der udbetales løn i lige uger for de sidste hele forudgående 14 dage.

Ved ansættelsen i firmaet aftales startløn, som kan tages op til forhandling ved henvendelse til Kristoffer eller Nikolaj i marts/april.

Regulering af løn sker efter en nærmere vurdering af arbejdsmarkedsforhandlingernes resultat og de aktuelle konjunkturer. Individuelle reguleringer af lønnen kan ske, såfremt det kan påvises, man har taget kurser indenfor faget eller på anden vis har tilegnet sig kundskaber, der gør en til et større aktiv for firmaet.

Ved nyansættelse efter 1 maj, er det muligt at forhandle løn en gang i det indeværende overenskomst år.
Dette er i henhold til tillæg til lokalaftale ved Flemming Sørensen A/S

Der gives normaltimer på almindelige arbejdsdage mellem jul og nytår samt dagene før jul. Der gives overtimer for overenskomstfastlagte helligdage (24/12, 25/12, 26/12 og 1/1) samt lørdag og søndag. Det tilstræbes, at arbejdet før jul og mellem jul og nytår tilrettelægges således, at der er tilstrækkelig med folk på arbejde til at løse de serviceopgaver, der normalvis kommer.

Overarbejde aftales med nærmeste leder. Der gives ikke overtimer, før man har 37 timer. Såfremt man eksempelvis holder fri fredag og derved kun har 32 normaltimer i løbet af ugen, vil eventuelt overarbejde mandag til torsdag ikke udløse overtid (medmindre der er tale om vagtudkald eller på anden vis beordret overarbejde).

Overtid kan afspadseres eller udbetales. Hvis intet andet er aftalt, vil overtid udbetales.

Fritvalgskontoen benyttes til helligdage og feriefridage. Såfremt du ønsker udbetaling fra kontoen, kan du notere det i webtid / på ugeseddel, eller kontakte Karin og oplyse enten antal timer eller beløb du ønsker fra fritvalgskontoen.

Feriepenge ansøges der om på www.borger.dk, udbetaling kan forventes indenfor 5 arbejdsdage, dog tidligst 1 måned før ferien afholdes. Der skal gemmes en uges ferie til julen, da der tilstræbes lav bemanding i denne periode. Spørgsmål vedr. feriepenge stiles til Karin.

Ferie aftales løbende. (Henvendelse til Mathilde, Kristoffer eller Nikolaj).

Er der behov for ekstra fridage, kan dette aftales.

Barnets første sygedag skal tages bogstaveligt. Det er den første dag, barnet er sygt. Såfremt barnet bliver syg søndag, så vil mandag ikke kunne være barnets første sygedag. Ligeledes er der kun en af forældrene, der kan have barnets første sygedag. Såfremt man tager hjem en time før, så vil det være barnets første sygedag. Den efterfølgende sygedag vil være for egen regning.

Materialer til eget brug kan udleveres gennem firmaet til indkøbspriser eller ved grossist.

I stedet for sagsnr., benyttes medarbejderens tlf.nr. samt navn ved indkøb hos grossist.

Personalekøb faktureres én gang om måneden. Såfremt man ønsker det skal trækkes i lønnen, aftales dette med Karin.

FIRMABILER ORDENSREGLER.

Der udleveres personligt benzinkort til enten Q8 eller CircleK. Bon’er herfra afleveres til Karin mindst en gang om måneden.

Ved hvert arbejdes afslutning opryddes bilen inden arbejdspladsen forlades.

Materialer og værktøj hentet på værkstedet, stilles på plads efter brug og ikke indenfor døren.

Når værktøj er defekt afleveres dette for udlevering af nyt. Indkøb af nyt værktøj skal ske efter nærmere aftale med kontoret. (Ansvarlig herfor er Kristoffer)

Bilen vaskes og rengøres mindst hver 8. dag uden for arbejdstid.

Service på bilen holder man selv øje med og det skal overholdes.

Optælling og hovedrengøring af bil sker mellem jul og nytår uden for arbejdstid.

Optællingslister udleveres ved Karin

Parkeringstilladelse i Århus midtby (Kommunale betalings p-pladser) kan laves digitalt på dagsbasis. Henvendelse til Mathilde eller Karin.

Har man haft udlæg til parkering, afleveres dette til Karin, og beløbet overføres til bankkonto.

MEDARBEJDERENS ANSVAROMRÅDE.

Dagens opgaver lægges i Google kalenderen. Skal man have hjælp til at få kalenderen på sin telefon, skal man henvende sig til Henrik.

Man bedes holde sig opdateret på kalenderen ved arbejdsstart, og igen til middag. Såfremt der kommer opgaver udover dette, vil man blive kontaktet telefonisk.

Medarbejdere må gerne selv lægge opgaver i kalenderen, husk dog at notere initialer til sidst, så man kan se hvem der har booket tiden. Skal man have hjælp til det, kan man kontakte kontoret, som kan hjælpe med at booke i kalenderen.

Er man færdig med de opgaver der er lagt ind til dagen, henvender man sig først til sin egen overmontør og ellers til kontoret mindst ½ time før man er klar til at modtage en ny opgave.

Arbejdskort udfyldes inden pladsen forlades med timer, alle materialer samt kvalitetssikring.

Ugesedler og arbejdskort udfyldes og afleveres senest mandag morgen til henholdsvis Henrik og Karin.

Vi tilstræber at alle indberetter timer på www.egwebtid.dk. Skal man have hjælpe til at få dette på sin telefon kan man henvende sig til Henrik. Vejledning til webtid udleveres af Karin

Der skal sagsnumre på samtlige timesedler og arbejdskort. Ligeledes skal alle bestillinger ved grossist påføres arbejdssted og sagsnummer. Såfremt man ikke har et sagsnummer, kan det oplyses ved at ringe til kontoret.

Der skal altid optælles materialer på alle opgaver. Følgesedler accepteres som materialeliste med påføring af nr. på arbejdskort eller adresse på arbejdssted.

Det er medarbejders pligt at sørge for, at materialer er til stede, når de skal anvendes, så ventetid undgås. I tilfælde af mangel kontaktes kontoret for evt. levering.

Har der været uheld evt. ved kunden eller bilen, er det den ansattes pligt at melde det på kontoret. (Henvendelse til Mathilde og Kristoffer)

Alle forventes at lave mersalg hos kunderne. Spørg gerne på kontoret om gode råd, tilbud på hjemmesiden, evt. tilbudsark eller andre relevante materialer til at have med i bilen.

Bestilling af varer kan foretages ved Henrik

Mandag kl 8-16

Tirsdag-onsdag kl 12.30-16

Torsdag -fredag kl 8-12

Herudover kontaktes en af følgende grossister: AO – Sanistål – Brødrene Dahl – kier - LemvighMüller

Der kan være stor forskel på priserne ved Brdr. Dahl, Brdr. Kier, AO og Sanistål, så ved større projekter skal Henrik bestille varer.

Henrik sørger for hver morgen at få varer fra grossisterne sat på plads. Såfremt svendens navn står på varen, vil mindre pakker lægges i svendens sorte kasse.

Mobiltelefonen bruges kun i arbejdsøjemed. Firmaet køber Samsung mobiltelefoner. Såfremt man ønsker en anden telefon, kan man kontakte Mathilde for aftale.

VORES HOLDNINGER TIL KUNDER, KONKURRENTER OG KOLLEGER.

Vi ønsker at være kendt for god kvalitet til rimelige priser. Hvis kunden ikke ønsker at betale den pris, som det koster at levere kvalitet, ønsker vi ikke at løse opgaven.

Vi ønsker at være kendt for at levere alle former for traditionelle smede- og VVS-opgaver. Vi kommunikerer disse budskaber i al vores kommunikation med kunderne – lige fra annoncer til servicebesøg.

Vore medarbejdere behandler kundernes inventar og lokaler, som om det var deres eget hjem. Vi er kendt for at rydde op efter os.

Vi kommer altid til aftalt tid. Hvis der opstår forsinkelser, kontakter vi straks kunden og oplyser et nyt tidspunkt.

Vi retter altid fejl som vi selv har begået, uden at sende regning til kunden, også selvom fejlen er flere år gammel.

Vi taler altid pænt om vores konkurrenter. Hvis ikke vi har noget pænt at sige, siger vi ikke noget.

Vi har respekt for hinandens arbejde. Det betyder, at vi altid afleverer arbejdssedler til tiden og at vi anfører det nøjagtige forbrug af materialer på materialelisten.

Vi arbejder målrettet på at udvikle vores virksomhed.

Det gør vi blandt andet gennem at afholde medarbejdermøder, MU-samtaler hvert 2. år, samt gennem vores månedsbrev ”Lokummet”. Har man inputs hertil, kan man henvende sig til Mathilde.

HUSK KUNDEN HAR ALTID RET.

PERSONDATAPOLITIK:

Vi er opmærksomme på behovet for at beskytte og forsvarligt behandle alle personlige oplysninger, som vi modtager.

Derfor forventes det at alle medarbejdere som omgås vore kunders personlige data bruger disse i forbindelse med udførsel af aftalt arbejde ved kunden.

Det er VVS Installatør Flemming Sørensen A/S målsætning at beskytte dine personlige oplysninger. ​

Hvad siger vores kunder?

"​Super service :)"

Karin Annette Kildahl Øvlisen

"​Kan klart anbefales"

Sophie Elskjær

"De kan deres kram"

Ole Kirstein Mikkelsen

"​Tak for flot arbejde, service og jeres måde at være på! Vi ringer igen snart"

Martin Frænde

Flemming Sørensen A/S​ - VVS-installatør i Hinnerup

Kontakt​

​​VVS-Installatør Flemming Sørensen A/S

Navervej 24

8382 Hinnerup

Tlf.: 86 98 87 77

Døgnservice: 20 20 86 40

E-mail: vvs@flemming-vvs.dk

CVR: 25803477

Tilbud